Nedenfor finner du skribentar til ulike nummer av Prosa. Klikk på namnet for å sjå kva slags stoff den einskilde har bidratt med.

Aage Borchgrevink
Aage Borchgrevink (4 innlegg)

Aage Borchgrevink (f. 1969) er forfattar og kritikar. Skriv for tida bok om Statoils historie.

Aage Georg Sivertsen
Aage Georg Sivertsen (0 innlegg)

Ajna Emilie Kruse og Anne Bitsch
Ajna Emilie Kruse og Anne Bitsch (0 innlegg)

Anne Bitsch (f. 1978) er samfunnsgeograf og har jobbet som rådgiver på kjønnsbasert vold i FN og ulike bistandsorganisasjoner. Hun arbeider nå med en doktorgradsavhandling om voldtekt. Anja Emilie Kruse (f. 1983) er snart ferdigutdannet kriminolog og har jobbet med kjønn, seksualitet og overgrep som forskningsassistent og i sosialt arbeid med ungdom og andre utsatte grupper.

Aksel Braanen Sterri (0 innlegg)

Alexander Leborg
Alexander Leborg (0 innlegg)

Alf van der Hagen (1 innlegg)

Alf van der Hagen (f. 1962) er redaktør og forfatter

Alfred Fidjestøl (1 innlegg)

(0 innlegg)

(f.1964) Daglig leder i Norsk klimastiftelse. Tidligere journalist, blant annet som leder for DNs Etterbør-redaksjon.

Anders Dunker
Anders Dunker (0 innlegg)

Andreas Hompland
Andreas Hompland (0 innlegg)

Andreas Viestad (0 innlegg)

Andreas Viestad (f.1974) er kokebokforfatter og matskribent

(0 innlegg)

Andrew P. Kroglund
(0 innlegg)

Ane Farsethås (1 innlegg)

Ane Farsethås (f. 1973) er cand.philol. i allmenn litteraturvitenskap. Hun har vært litteraturanmelder i Dagens Næringsliv siden 2002 og er påtroppende redaksjonssjef for kultur i Morgenbladet. Utgir i år boken Herfra til virkeligheten. Artikler om samtidslitteratur (CappelenDamm).

Anki Gerhardsen
Anki Gerhardsen (1 innlegg)

Annabel Guaita
Annabel Guaita (1 innlegg)

Anne Birgitta Nilsen
(1 innlegg)

Anne Marie Rekdal (1 innlegg)

Anne Viken
Anne Viken (2 innlegg)

Anne Viken (f. 1979) er utdanna veterinær ved Norges Veterinærhøgskole og har master i statsvitenskap frå Universitetet i Oslo med bachelor i internasjonale studier. Viken har jobba som allmenpraktiserande veterinær i Sverige og som journalist, spaltist, skribent og bokmeldar i ulike aviser. Ho kjem med første bok til hausten.

Arild Stubhaug (3 innlegg)

Arnhild Skre
Arnhild Skre (6 innlegg)

(1 innlegg)

Asgeir Ueland
Asgeir Ueland (0 innlegg)

(1 innlegg)

Åsmund Svendsen
(3 innlegg)

Astrid Sverresdotter Dypvik
(8 innlegg)

Aud Gjersdal (1 innlegg)

(1 innlegg)

Audun Molde (1 innlegg)

Audun Molde (f. 1966) er førstelektor og faglig leder for populærmusikk ved NISS (Nordisk Institutt for Scene og Studio), og er også tilknyttet fagmiljøet for Kultur og ledelse på Handelshøyskolen BI. Han er forfatter av blant annet "Wow! Populærmusikkens historie".

Audun Vinger
Audun Vinger (1 innlegg)

Bår Stenvik (0 innlegg)

Bår Stenvik (f. 1976) jobber som frilansjournalist og utgir i 2011 Skitt på Pax forlag. Han har en mastergrad fra New School for Social Research i New York.

Bård Larsen (0 innlegg)

Bernt Hagtvet
Bernt Hagtvet (1 innlegg)

Birgitte Furberg Moe
Birgitte Furberg Moe (1 innlegg)

Birgitte Furberg Moe (f. 1982) er utdannet Master i litteraturstudier fra Universitetet i Oslo med en bokhistorisk analyse av Jørgens Moes "I brønnen og i tjernet" (2009).

Birgitte Kjos Fonn (2 innlegg)

Birgitte Kjos Fonn (f.1961) er dr.philos i historie og førsteamanuensis i journalistikk

Bjarne Robberstad (2 innlegg)

Bjarne Robberstad (f.1976) er anmelder og skribent

Bjørg Vindsetmo (1 innlegg)

Bjørn Hatterud (4 innlegg)

Bjørn Lindstad (1 innlegg)

Bjørn Lindstad (f. 1961) er rådgiver og skribent

(2 innlegg)

Bodil Stenseth (1 innlegg)

Bror Hagemann
Bror Hagemann (1 innlegg)

Børge Brende (1 innlegg)

Børge Brende (f. 1965) er generalsekretær i Norges Røde Kors.

Carl Emil Vogt (2 innlegg)

Carl Emil Vogt (f.1974) er historiker og forfatter

Caroline S. Uglestad (1 innlegg)

Cathrine Krøger
Cathrine Krøger (9 innlegg)

(0 innlegg)

Christine Amadou
Christine Amadou (2 innlegg)

Christine Amadou (f. 1958) er dr. art. og førsteamanuensis i idéhistorie ved Universitetet i Oslo. Hun er også oversetter, hovedsaklig fra fransk, men også fra gammelgresk.

Christopher Haanes (0 innlegg)

Dag Ellingsen
Dag Ellingsen (1 innlegg)

Dag Ellingsen (f. 1956) er utdannet sosiolog. Han har skrevet bøkene "Reven. Olav Thon og hans metoder" og "Krigsprofitørene og rettsoppgjøret". Ellingsen har arbeidet med forskning og formidling i snart 30 år.

Dag Gjestland
Dag Gjestland (0 innlegg)

Dag H. Nestgard (1 innlegg)

Edmund Austigard (1 innlegg)

Edmund Austigard (f. 1964) er forfatter og administrerende direktør for Den norske Bokdatabasen as. Han har bakgrunn fra Telenor og flere teknologiselskap. MBA, utdannet ved BI og Thunderbird.

Egil Børre Johnsen
Egil Børre Johnsen (0 innlegg)

Egil Børre Johnsen (f. 1936) er dr. philos og har utgitt over 50 lære- og fagbøker for/om språk og skole. Han har vært lektor på alle undervisningstrinn fra og med ungdomsskolen i perioden 1965-85, deretter forfatter på heltid.

Egil Børre Johnsen
Egil Børre Johnsen (2 innlegg)

Egil Børre Johnsen (f. 1936) er dr. philos. og har utgitt over 50 lære- og fagbøker for og om språk og skole. Han har vært lektor på alle undervisningstrinn fra og med ungdomsskolen i perioden 1965–85, deretter forfatter på heltid.

Eivind Heldaas Seland
Eivind Heldaas Seland (0 innlegg)

(1 innlegg)

(43 år) Informasjonssjef i Spartacus forlag

Eivind Tjønneland
Eivind Tjønneland (4 innlegg)

Eivind Tjønneland (f. 1956) er faglitterær forfatter og oversetter.

Elin Brend Bjørhei
Elin Brend Bjørhei (1 innlegg)

Elin Havelin Rekdal (1 innlegg)

Elin Havelin Rekdal (f. 1972) er litteraturviter med doktorgrad fra NTNU hvor hun skrev om Toril Mois teoretiske forfatterskap. Hun har vært journalist og redaktør i Forskerforum og er for tiden rådgiver i Forskerforbundet.

(1 innlegg)

(1 innlegg)

(f. 1944) Leder for Finlands kritikerförbund, litteratur- og teaterkritiker.

Ellen Engelstad
Ellen Engelstad (1 innlegg)

Ellen Sofie Lauritzen
Ellen Sofie Lauritzen (1 innlegg)

Emil Bernhardt
Emil Bernhardt (2 innlegg)

Emil Bernhardt (f.1979) er frilans skribent og musikkritiker i Morgenbladet.

Erik Lundesgaard
Erik Lundesgaard (0 innlegg)

Erik Lundesgaard (f. 1980) er statsviter med fordypning i konstitusjonelle reformer i Norge. Han har jobbet som forlegger, med reklame, pr og kommunikasjon, og er tilknyttet tidsskriftet Stat og Styring. Han har også politisk erfaring som varamedlem (H) av finanskomiteen i Oslo bystyre.

Erik Steineger
(5 innlegg)

(0 innlegg)

Erle Marie Sørheim
Erle Marie Sørheim (3 innlegg)

Erle Marie Sørheim (f. 1980) er journalist og oversetter

Erling Sandmo
Erling Sandmo (0 innlegg)

Erling Sandmo (f. 1963) er professor i historie ved Universitetet i Oslo. I tillegg er han musikkritiker i NRK P2 og fast skribent i Morgenbladet. Sandmo har utgitt en rekke bøker, blant annet tobinds-verket "Siste ord. Norsk høyesteretts historie" (2005, sammen med Nils Rune Langeland) og "Voldssamfunnets undergang. Om disiplineringen av Norge på 1600-tallet" (1999). Han skriver nå på "Hva er historie" som kommer ut neste år.

Espen Søbye
Espen Søbye (2 innlegg)

Even Smith Wergeland
Even Smith Wergeland (0 innlegg)

Even Smith Wergeland (f. 1981) er arkitekturhistoriker og til daglig ansatt som planansvarlig antikvar ved Byantikvaren i Oslo. Han har en doktorgrad fra Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo.

Finn Nortvedt (0 innlegg)

(0 innlegg)

Frida Gullestad Rø (1 innlegg)

Frida Slagstad Gullestad (f. 1980) er utdannet cand.psychol. fra Universitetet i Oslo i 2005. Hun er for tiden Ph.d.-stipendiat ved Psykologisk institutt, UiO, og har i tillegg variert erfaring som klinisk psykolog.

Frida Sebina Skatvik (1 innlegg)

Frida Sebina Skatvik (f. 1983) er utdannet idéhistoriker ved Universitetet i Oslo. Masteroppgaven fra 2009 er en idéhistorisk beskrivelse av politiske og litterære strømninger i Norge på 1890-tallet. Hun jobber nå som skribent for faglitterære fora og er i tillegg frilansjournalist.

(0 innlegg)

(f.1968) Forfatter

(0 innlegg)

Frode Sæland
Frode Sæland (0 innlegg)

Gaute Brochmann
Gaute Brochmann (1 innlegg)

Gaute Losnegård (1 innlegg)

Gaute Losnegård (f.1969) er historiker og faglitterær forfatter

Geir Kjell Andersland (0 innlegg)

Geir R. Karlsen
Geir R. Karlsen (1 innlegg)

Geir R. Karlsen (f. 1967) er førsteamanuensis ved Institutt for statsvitenskap, sosiologi og samfunnsplanlegging (ISS) ved Universitetet i Tromsø (UiT). Forskningsinteressene hans inkluderer rettssosiologi, organisasjonsteori og kvantitative metoder. Han publiserte boken "Det regulerte arbeidsmiljø" hos Universitetsforlaget i 2010 og kommer ut med boken "Arbeidsmiljøundersøkelser" på samme forlag i år.

Gjert Vestrheim
Gjert Vestrheim (1 innlegg)

Gjert Vestrheim (f. 1971) er førsteamanuensis i gresk ved Universitetet i Bergen.

Gro Jørstad Nilsen
(8 innlegg)

Gunn Hild Lem
Gunn Hild Lem (2 innlegg)

Gunnar Skirbekk (1 innlegg)

Guri Fjeldberg
Guri Fjeldberg (2 innlegg)

Guri Hjeltnes
Guri Hjeltnes (1 innlegg)

Halvor Elvik
Halvor Elvik (4 innlegg)

Halvor Finess Tretvoll (1 innlegg)

Halvor Finess Tretvoll (f. 1980) er debattredaktør i Dagsavisen. Han har skrevet Sigurd Evensmo. Alene blant de mange. En biografi (med Stian Bromark) og Kosmopolitikk. En optimistisk politikk for det 21. århundre (med Thomas Hylland Eriksen).

(2 innlegg)

Hans Fredrik Dahl
Hans Fredrik Dahl (4 innlegg)

Hans Olav Lahlum (1 innlegg)

Håvard Friis Nilsen
Håvard Friis Nilsen (8 innlegg)

Håvard Rem (0 innlegg)

Heidi Sveen
Heidi Helene Sveen (0 innlegg)

Heidi Helene Sveen (f. 1970) er frilansskribent og masterstudent i pedagogikk. Siste publikasjon: «De berettigede barna» (Samtiden 1/2012).

Helge Ryggvik (1 innlegg)

Helge Ryggvik (f. 1961) er økonomisk historiker

Helge Vold
Helge Vold (1 innlegg)

Henrik Svensen
Henrik Svensen (1 innlegg)

Henrik Svensen (f. 1970) er geolog og seniorforsker ved Senter for geologiske prosessers fysikk, Universitetet i Oslo. Han har skrevet bøkene "Enden er nær. Om naturkatastrofer og samfunn" (2006) og "Bergtatt. Fjellenes historie og fascinasjonen for det opphøyde" (2011).

Herman Willis
Herman Willis (1 innlegg)

Hilde Lyng
Hilde Lyng (1 innlegg)

Hilde Lyng (f. 1970) er cand.philol med hovedfag i translatologi fra Universitetet i Oslo. Hun er skjønn- og faglitterær oversetter og har ledet Flerstemt: litterært oversetterkurs. Lyng oversetter fra engelsk og svensk. Siste oversettelse: "Bittelitt vidunderlig" (Kagge Forlag 2012.)

Hilde Rød-Larsen (0 innlegg)

Ida Habbestad (1 innlegg)

Ida Jackson
Ida Jackson (2 innlegg)

Ida Jackson (f. 1987) er tidligere fulltidsblogger og forfatter av boken "Sosiale medier -- Hvordan ta over verden uten å gå ut av huset." Hun arbeider som informasjonssjef i Store norske leksikon og har jobbet med IT og informasjonsarbeid siden hun gikk ut av videregående skole.

Ida Skjelderup (6 innlegg)

(1 innlegg)

Ingrid Wergeland (0 innlegg)

Ingvild Bræin
Ingvild Bræin (1 innlegg)

Ingvild Folkvord
Ingvild Folkvord (1 innlegg)

Iris Alice Vigerust Furu
Iris Alice Vigerust Furu (3 innlegg)

Iris Alice Vigerust Furu (f. 1985) har en mastergrad i retorikk og språklig kommunikasjon. Hun er opptatt av språket i offentlig forvaltning, og er også frilans tekstkonsulent for NAVs klarspråksprosjekt.

Iver Ørstavik
Iver Ørstavik (2 innlegg)

Iver Ørstavik (f. 1965) har hovedfag i filosofi om Immanuel Kant fra 1993, og har siden arbeidet med kommunikasjonsteori, etikk, politisk filosofi og rettsfilosofi. Han underviser til Ex. phil. ved Universitetet i Bergen, og har publisert vitenskapelige tekster om Jürgen Habermas og Niklas Luhmann. Han arbeider også med blant annet kasteløses rettigheter i India, og migranters rettigheter i Mexico, som seniorkonsulent i Raftostiftelsen.

Ivo de Figueiredo
Ivo de Figueiredo (1 innlegg)

Ivo de Figueiredo (f. 1966) er forfatter, kritiker og historiker. Han har skrevet flere bøker innen litterær sakprosa, sist "Mysteriet Ingeborg Køber" (2010).

Jan Swensson
Jan Swensson (1 innlegg)

Janne Kjellberg
Janne Kjellberg (1 innlegg)

Janne Kjellberg (f. 1964) er journalist i NRK Kultur. Hun er utdannet cand.mag fra Universitetet i Oslo. Kjellberg har jobbet i en rekke radioprogram på NRK P2 med utgangspunkt i samfunns- og kulturspørsmål.

Jens Elmelund Kjeldsen
Jens Elmelund Kjeldsen (1 innlegg)

Jens E. Kjeldsen (f. 1967) er professor i retorikk og visuell kommunikasjon ved Universitetet i Bergen. Han blogger på Retorikkbloggen. Kjeldsen er forfatter av "Retorikk i vår tid" (Spartacus Forlag 2006) og jobber nå med boken "Hva er retorikk" (Universitetsforlaget 2013). For tiden er han Fulbright visiting professor ved Northwestern University (Evanston/Chicago).

Jens Erik Paulsen
Jens Erik Paulsen (0 innlegg)

Jo Bech-Carlsen (1 innlegg)

Joachim Molund (0 innlegg)

Johannes Due Enstad
Johannes Due Enstad (1 innlegg)

Johannes Due Enstad (f. 1983) er utdannet historiker ved Universitetet i Oslo (UiO) med fordypning i russisk. Han er for tiden doktorgradsstipendiat i historie ved UiO med et prosjekt om Leningrad-provinsen under tysk okkupasjon 1941-44, med vekt på lokalbefolkningens erfaringer.

Jon Gangdal
Jon Gangdal (2 innlegg)

Jon Rognlien
Jon Rognlien (6 innlegg)

Jon Rognlien (f. 1960) er hjelpemontør sterkstrøm og litteraturforsker. For tiden er han engasjert i et kulturrådsfinansiert prosjekt om kritikk av oversettelser. I tillegg er han oversetter av film og bøker, kritiker i Dagbladet og NFF-tillitsvalgt. Rognlien utga i 2009 "Den store ml-boka".

Jon Severud (1 innlegg)

Jørgen Lorentzen
Jørgen Lorentzen (1 innlegg)

Kaja Rindal Bakkejord
Kaja Rindal Bakkejord (1 innlegg)

Kåre Bulie
Kåre Bulie (0 innlegg)

Kåre Bulie (f. 1975) er journalist og kritiker. Han skriver ukentlig om kunst, arkitektur, design og populærkultur i Dagens Næringslivs fredagsmagasin D2.

Kari Brandtzag (0 innlegg)

(0 innlegg)

(1 innlegg)

Klaus Rothstein
Klaus Rothstein (1 innlegg)

Knut Johansen
Knut Johansen (1 innlegg)

Knut Johansen (f. 1944) er oversetter fra dansk, engelsk, svensk og tysk. Johansen har i en årrekke oversatt Kierkegaards tekster til norsk.

Kristian Bjørkdahl
Kristian Bjørkdahl (5 innlegg)

Kristian Bjørkdahl (f. 1978) er forsker ved Senter for utvikling og miljø ved Universitetet i Oslo, hvor han jobber med en doktorgrad om dyrevernsretorikk. Han har skrevet om sakprosa for ukesmagasinet Ny Tid og om nye medier for månedsbladet Aftenposten Innsikt.

Kristian Meisingset (2 innlegg)

Kristian Meisingset (f. 1981) er frilansskribent og medredaktør i Minerva

Kristin Fridtun
(3 innlegg)

(f.1988) Filolog, forfatter og føredragshaldar

Kristin Gjerpe
Kristin Gjerpe (14 innlegg)

Kristin Gjerpe (1964) er frilans oversetter (fra italiensk og engelsk), litteraturkritiker (Aftenposten) og universitetslektor i idéhistorie (Universitetet i Oslo).

Kristin Gjerpe
(0 innlegg)

Kristin Gjerpe (f. 1964) er frilans idéhistoriker, kritiker, skribent og oversetter.

Kristina Quintano
Kristina Quintano (5 innlegg)

Lars Christie (0 innlegg)

Lars Christie (f. 1977) jobber i Utenriksdepartementet. I 2009 tjenestegjorde han en periode ved ambassaden i Islamabad som politisk ambassadesekretær.

Lars Holm Hansen
Lars Holm-Hansen (8 innlegg)

Lars Holm-Hansen (f. 1962) er sakprosaoversetter og universitetslektor i filosofi ved Universitetet i Bergen. Han oversetter primært filosofi og har blant annet oversatt "Væren og tid" (Heidegger) og "Sannhet og metode" (Gadamer). Holm-Hansen er leder for oversetterutvalget i NFF.

Leif Høghaug
(6 innlegg)

(1 innlegg)

Lena Amalie Hamnes
Lena Amalie Hamnes (1 innlegg)

Lena Amalie Hamnes (f. 1970) er frilansskribent, bosatt i Svolvær. Hun har utgitt debattboken "Naken uten fisk" på Aschehoug i 2006. Hamnes har jobbet med pedagogikk, miljøterapi og coaching i offentlig sektor og er i dag selvstendig næringsdrivende i tillegg til å jobbe for Bufetat. Hun har vært styreleder og hatt styreverv i ulike aksjeselskap siden 1993.

(1 innlegg)

Linn Stalsberg
Linn Stalsberg (6 innlegg)

Linn Stalsberg (f. 1971) er utdannet sosiolog fra London School of Economics. Hun jobber i dag som skribent, fagbokforfatter, ordstyrer og journalist.

Linn T. Sunne
Linn T. Sunne (1 innlegg)

Margunn Vikingstad
Margunn Vikingstad (2 innlegg)

(1 innlegg)

(1 innlegg)

Marius Wulfsberg
Marius Wulfsberg (0 innlegg)

Markus Lindholm
Markus Lindholm (1 innlegg)

Markus Lindholm (f. 1956) har ph.d.-graden i biologi fra Universitetet i Oslo og er forsker ved Norsk institutt for vannforskning (NIVA). Han har publisert en rekke artikler om naturvitenskapelige emner i vitenskapelige og populærvitenskapelige tidsskrifter. I 2012 kom han med boken "Evolusjon. Naturens kulturhistorie"

Marta Breen
Marta Breen (3 innlegg)

Marta Breen (f.1976) er frilansforfatter og journalist, med bakgrunn fra blant annet Dagbladet og NRK. Hun har skrevet bøkene "Piker, vin og sang -50 år med jenter i norsk rock og pop" (Spartacus, 2006), "Radka Toneff - hennes korte liv og store stemme" (Kagge, 2008) og "Rosa streker, røde tall - Jakten på hva som feiler verdens beste helsevesen" (Manifest, 2011).

Marta Norheim (1 innlegg)

Martin Paulsen
Martin Paulsen (1 innlegg)

Martin Paulsen (f. 1978) har en ph.d. i russisk fra Universitetet i Bergen. Han har tidligere studert og jobbet i Hviterussland, Russland og Ukraina. For tiden arbeider han med et postdoktorprosjekt om russisk på Internett og er leder for Raftostiftelsens priskomité.

(1 innlegg)

May Grethe Lerum
May Grethe Lerum (6 innlegg)

Mette Haraldsen og Jostein Ryssevik (1 innlegg)

Jostein Ryssevik (f. 1956) har samfunnsvitenskapelig utdanning fra Universitetet i Bergen. Han har lang erfaring som lærebokforfatter og utvikler av digitale læringsressurser for samfunnsfagene. Han driver i dag et samfunnsfaglig utredningsselskap. Mette Haraldsen (f. 1960) underviser i fagene norsk, samfunnsfag, sosiologi og sosialantropologi ved Kvadraturen skolesenter i Kristiansand og har de siste femten årene utgitt flere læreverk for videregående skole. Hun har også deltatt i utviklingen av læreplaner og mottok i 2002 William Nygaards legat for det digitale læremidlet samfun.net.

Mona Gjessing
(5 innlegg)

Mona Ringvej (1 innlegg)

Mona Ringvej (f. 1970) er historiker, bokanmelder og redaktør

Morten Harper
Morten Harper (1 innlegg)

Morten Jødal
Morten Jødal (1 innlegg)

Morten Jødal (f. 1953) er biolog. Han har arbeidet med natur- og miljøfaglige emner i Norsk Forskningsråd, srkev rapporten som førte til opprettelsen av Senter for utvikling og miljø (SUM) ved UiO og har vært prosjektleder i WWF Verdens Naturfond. Han arbeider nå som skribent og oversetter, samt med sopp og guiding langs Akerselva i Oslo.

Morten Ståle Nilsen
Morten Ståle Nilsen (0 innlegg)

Morten Strøksnes
Morten Strøksnes (1 innlegg)

Morten Strøksnes (f. 1965) er idéhistoriker, journalist og forfatter. Hans nyeste bok, "Tequiladagbøkene. Gjennom Sierra Madre", ble utgitt i oktober 2012.

Morten Søberg
Morten Søberg (1 innlegg)

Morten Tønnessen
Morten Tønnessen (2 innlegg)

Morten Tønnessen (1 innlegg)

Morten Tønnessen er leder av Minding Animals Norge, førsteamanuensis i filosofi ved Universitetet i Stavanger, og Co-Editor-in-Chief for Springer-tidsskriftet Biosemiotics.

Natália Kovács
Natália Kovács (1 innlegg)

Niccoló Machiavelli
Niccoló Machiavelli (1 innlegg)

Niels Chr. Geelmuyden
(1 innlegg)

Nina Aspen
Nina Aspen (1 innlegg)

Nina Aspen (f. 1965) er cand.philol med hovedfag i allmenn litteraturvitenskap fra Universitetet i Oslo. Hun er skjønnlitterær og faglitterær oversetter og frilans litteraturarbeider. Aspen har oversatt til sammen femti bøker fra engelsk, svensk og dansk. Siste oversettelse: "Skjebnesøstrene av Eleanor Brown" (Pantagruel forlag 2012.)

Oda Faremo Lindholm
Oda Faremo Lindholm (1 innlegg)

Odd Haugstad
Odd Haugstad (1 innlegg)

(0 innlegg)

Olav Vesaas
Olav Vesaas (0 innlegg)

Ole Jan Borgund
Ole Jan Borgund (1 innlegg)

Ole Martin Høystad
Ole Martin Høystad (1 innlegg)

Ole Martin Høystad (f. 1974) er professor i tverrfaglige kulturstudier ved Høgskolen i Telemark - Bø. Han har bakgrunn i nordisk litteraturvitskap og filosofi, og har i en årrekke jobbet med tverrfaglige emner. Høystad ga ut Nye kulturstudier på Spartacus Forlag i 2008.

Pål Norheim
Pål Norheim (0 innlegg)

Pål Norheim (f. 1962) er forfatter og oversetter. Siste utgitte bok: "Z" (Gasspedal 2005). Relaterte essays: «Hvem stakk av med arvesølvet?» (Vagant 4/2011) og «Gutterommet og verden» (Samtiden 3/2012).

Pedro Carmona-Alvarez (0 innlegg)

Per Bjørnar Grande
Per Bjørnar Grande (0 innlegg)

Per Bjørnar Grande er førstelektor i Religion og livssyn ved Høgskolen i Bergen. Spesialfeltet hans er religionsfilosofi. Grande har utgitt fem fagbøker.

Per Eivind Hem
Per Eivind Hem (2 innlegg)

Per Nortvedt (1 innlegg)

Per Olav Solberg
Per Olav Solberg (30 innlegg)

Per Olav Solberg er redaktør i tidsskriftet Prosa.

(0 innlegg)

Przemyslaw Witkowski
Przemyslaw Witkowski (1 innlegg)

(1 innlegg)

Ragnhild Madsen (2 innlegg)

Ragnhild Madsen (f. 1975) er leder av IBBY Norge (International Board on Books for Young people), og arbeider som rådgiver innen barne- og ungdomslitteraturfeltet i Skedsmo bibliotek. Hun har blant annet forelest på IBBYs høstkurs, skrevet forfatterhefter for Biblioteksentralen og holdt lesestimuleringsforedrag for elever på alle trinn i og utenfor Skedsmo kommune.

Randi Rønning Balsvik
Randi Rønning Balsvik (0 innlegg)

Randi Rønning Balsvik (f. 1939) er født og oppvokst i Vardø og er professor emerita i historie ved Universitetet i Tromsø. Hun har vært lærer og senere forskningsstipendiat i Etiopia og har utgitt en rekke bøker, blant andre "Afrika i eit historiografisk perspektiv" på Samlaget (2004) og "Det 20. århundrets historie – et globalt perspektiv" på Cappelen Damm (2010).

Rita Løvseth Sandnes (0 innlegg)

Rita Løvseth Sandnes (0 innlegg)

Roar Hagen
Roar Hagen (1 innlegg)

Ronnie Johanson
Ronnie Johanson (1 innlegg)

(0 innlegg)

Sakprosamiljøet ved UiO (1 innlegg)

Sakprosamiljøet ved UiO med professor Johan Tønnesson i spissen anbefaler fag- og sakprosabøker for Prosas lesere.

Sarah Camille Hervé
Sarah Camille Hervé (1 innlegg)

Sigrun Slapgard
Sigrun Slapgard (1 innlegg)

Silje Stavrum Norevik (1 innlegg)

Silje M. Stavrum Norevik (1981) er utdannet litteraturviter fra Universitetet i Bergen. Hun arbeider som litteraturanmelder i Dagbladet og journalist i Byavisen i Bergen.

(0 innlegg)

Simen Sætre
Simen Sætre (3 innlegg)

Simen Tveitereid (0 innlegg)

Simen Tveitereid (f. 1971) er frilansjournalist. De siste årene har han skrevet reportasjer og portrettintervjuer i Dagens Næringsliv og Aftenposten. Han har også gitt ut boken Hva skal vi med barn (2008) på Kagge forlag.

Sindre Hovdenakk
Sindre Hovdenakk (53 innlegg)

Sine Halkjelsvik Bjordal
Sine Halkjelsvik Bjordal (1 innlegg)

Sine Halkjelsvik Bjordal (f. 1986) har mastergrad i retorikk og språklig kommunikasjon. Hun jobber i Novus forlag, som redaksjonssekretær for prosjektet Norsk språkhistorie, og sitter i Prosas redaksjonsråd.

Siri Nergaard
(0 innlegg)

Solveig Aareskjold
Solveig Aareskjold (0 innlegg)

Solveig Aareskjold (f. 1949) er forfatter og kritiker. Hun debuterte med romanen "Det indre tempel" i 1987 og har gitt ut en rekke romaner og essaysamlinger. Hennes siste bok er "Tyrefekting" fra 2004.

Solveig Østrem
Solveig Østrem (1 innlegg)

Sten Inge Jørgensen
(3 innlegg)

(1 innlegg)

Stian Bromark (1 innlegg)

Stian Bromark (f. 1972) har arbeidet som journalist, litteraturkritiker, oversetter og forlagsredaktør siden 1992. Bromark har skrevet fire sakprosabøker, tre sammen med Dag Herbjørnsrud og én sammen med Halvor Finess Tretvoll. Han jobber nå i Dagsavisens kulturavdeling.

Susanne Christensen
Susanne Christensen (1 innlegg)

Susanne Christensen (f. 1969) er dansk-norsk litteraturkritiker, bosatt i Berlin. Hun skriver blant annet fast for Klassekampen, Morgenbladet og Vagant. I 2011 fikk hun prisen Årets litteraturkritiker for sin innsats som kritiker i Klassekampen. Samme år kom hun også ut med boken "Den ulne avantgarde. Kritiske tekster fra 00-tallet"

Svein Sjøberg
Svein Sjøberg (1 innlegg)

Svein Sjøberg (f. 1943) er fysiker og pedagog. Han er professor i naturfagenes didaktikk ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning ved Universitetet i Oslo. Han har vunnet flere norske og internasjonale priser for sin vitenskapelige virksomhet og for sin formidling.

Svein Østerud
Svein Østerud (1 innlegg)

Svein Østerud (f. 1936) er professor i medie- og IT-pedagogikk ved Universitetet i Oslo. I de senere årene har han studert den nye medie- og kommunikasjonsteknologien som sosialiseringsfaktor for barn og unge, og pekt på hvor prekær den er for deres identitetsutvikling.

Sverre Tusvik
Sverre Tusvik (1 innlegg)

Synnøve Lindtner
Synnøve Lindtner (1 innlegg)

Tarjei Skirbekk (1 innlegg)

Tarjei Skirbekk (f. 1971) er politisk rådgiver i Utenriksdepartementet. Han har hovedfag i idéhistorie fra Universitetet i Oslo og har anmeldt sakprosa for NRK P2, Morgenbladet, Dagsavisen og Klassekampen.

(2 innlegg)

Terje Colbjørnsen
Terje Colbjørnsen (1 innlegg)

(1 innlegg)

Terje Holtet Larsen
Terje Holtet Larsen (0 innlegg)

Terje Lohndal (0 innlegg)

Terje Rasmussen (1 innlegg)

Terje Rasmussen (f. 1957) er professor ved institutt for medier og kommunikasjon ved Universitetet i Oslo og professor II ved Statens Institutt for Forbruksforskning (SIFO). Han har utgitt flere bøker om medieteknologi og sosiologi, blant annet Kampen om Internett (PAX 2007) og Nettverksformelen (Unipub 2008).

Thomas Hylland Eriksen
Thomas Hylland Eriksen (0 innlegg)

Thomas Hylland Eriksen (f. 1962) er professor i sosialantropologi ved Universitetet i Oslo og har i mange år interessert seg for flerkulturalitet, både i Norge og andre steder. Hans første bøker om temaet var "Communicating cultural difference and identity: Ethnicity and nationalism in Mauritius" (1988) og "Veien til et mer eksotisk Norge" (1991).

Tollef Mjaugedal
Tollef Mjaugedal (1 innlegg)

Tonje Mehren (1 innlegg)

Tony Johansson
Tony Johansson (2 innlegg)

Tony Johansson (f. 1978) er doktorand i økonomisk historie ved Universitetet i Lund i Sverige. Han er i tillegg foredragsholder i økonomisk historie og har bidratt som økonomisk kommentator i ulike svenske aviser, deriblant Skånska Dagbladet og Västerbottens Folkblad.

Torbjørn Ekelund (1 innlegg)

(1 innlegg)

Torgrim Eggen
Torgrim Eggen (1 innlegg)

Torgrim Eggen (f. 1958) er skjønnlitterær forfatter og anmelder i Dagens Næringsliv og Klassekampen. Torgrim Eggens siste roman, "Jern", kom ut i 2010.

Tormod Strand (0 innlegg)

Tormod Strand (f. 1964) er journalist i NRK Dagsrevyen og sakprosaforfatter.

Trond Gram (1 innlegg)

Trond Haugen
Trond Haugen (3 innlegg)

Trygve Aas Olsen
Trygve Aas Olsen (0 innlegg)

Ulrika Kärnborg (1 innlegg)

Ulrika Kärnborg (f. 1970) er forfatter, samfunnsdebattant og nestleder i Sveriges Föfattarförbund

Vebjørn Rogne (1 innlegg)

Vidar Kvalshaug (1 innlegg)

Vidar Kvalshaug
Vidar Kvalshaug (0 innlegg)

William Nygaard (0 innlegg)

Yngve Ekern
Yngve Ekern (4 innlegg)

Øystein Morten
Øystein Morten (0 innlegg)

Øystein Morten (f. 1973) er religionshistoriker fra Universitetet i Oslo og forfatter. Han har tidligere vært distriktskonservator i Vest-Telemark. Morten har tidligere gitt ut Stavkyrkja i Eidsborg. Ein biografi (Spartacus Forlag 2008) og Magnus den gode (Spartacus Forlag 2011).

Øyvind Bøhren
Øyvind Bøhren (1 innlegg)

Øyvind Bøhren (f.1949) er professor i finansiell økonomi ved Handelshøyskolen BI. Han leder Senter for eierforskning og har utgitt fire fagbøker.

Øyvind Storm Bjerke (1 innlegg)

Øyvind Vågnes (0 innlegg)