Et uintendert selvmord

Studentene tenker neppe så nøye gjennom hvor mange valg og kompromisser et institutt gjør når de setter opp et kurspensum. (Foto: Stein J. Bjørge / Aftenposten)

Et såpass trivielt tema som hvordan et pensum på et studieemne skal etableres, viser seg å berøre mange spørsmål som både er politisk og økonomisk viktige.

Rapport fra Styreriket

Enron-skandalen  - nettet

Kvinnerevolusjon og finansskandaler har endret moderne styrearbeid. Ansvar, ledelse og formelle krav krydres med en spennende blanding av følelser, engasjement, sterke personligheter, maktkamp og drama. Gjenspeiles dette i dagens styrelitteratur? Bli med Prosa inn i norske styrerom.

Disseksjonsdoktor

Espen Stuelands forfatterskap inneholder en roman og flere diktsamlinger på den ene siden, og sakprosa i streng forstand på den andre. Men det består også av flere essaybøker og en prosasamling som befinner seg i det for tiden mye diskuterte rommet mellom de strenge kategoriene. (Foto: Tomas Moss / icu.no)

Med sitt kultur- og medisinhistoriske sakprosaverk har poeten Espen Stueland (40) fått et nytt publikum. Takket være «Gjennom kjøttet» får han snart en doktorgrad i tillegg.

Å leve som sakprosaforfatter

Forfattere har ulike interesser ut fra hvem de er og hva som gagner deres livssituasjon best. Det er vanskelig å si hva som er riktig fordelingspolitikk. Like fullt kan man spørre seg om forfattere som jobber for flere store stipender som færre har glede av, har blitt for kravstore?