Det grønne skiftets retorikk

Klimarisikoutvalgets NOU er en slu jævel, som bak en trygg, økonomifaglig fasade leverer argumenter for en mer radikal klimapolitikk. Martin Skancke m.fl.: NOU 2018: 17 Klimarisiko og norsk økonomi (Regjeringen.no) … Les videre

Manneblikket

Et lynkurs i «manneblikket» innenfor reklame, porno, kunst, musikkliv, litteratur og kritikk. Les fortsettelsen i papirutgaven av Prosa 6 , 2018. Av: MARTA BREEN OG JENNY JORDAHL

Gamle visjonar om igjen

TANKESMIER er et ganske nytt fenomen i Norge. Hvordan preger disse tankesmiene den politiske dagsordenen, og hvilke bidrag gir de egentlig til den offentlige debatten? I en serie ser Prosa … Les videre

Bøkenes ville vesten

Prosa retter søkelyset mot situasjonen for sakprosakritikk i Norden. I Prosa 1/2015 rapporterte Ulrika Kärnborg fra Sverige, og i Prosa 2/2015 skrev Elisabeth Nordgren om situasjonen i Finland. I dette nummeret … Les videre

Pionertiden i Prosa

Arbeidet med å planlegge Prosa begynte allerede sommeren 1994. «Det ble en del møter mellom meg og styret, alt sammen i en god og byggende ånd», forteller tidsskriftets aller første … Les videre

Med leselysten i sentrum

Våren 2000 hadde jeg sagt opp en stilling i De norske bokklubbene og så for meg et liv som frilansskribent. Men generalsekretæren i NFF ville det annerledes. Trond Andreassen ringte … Les videre

Fastfrosset i veggen

Jeg stod midt i en steilbratt fjellvegg. Kom verken opp eller ned. Redd for å falle i avgrunnen, redd for å klatre videre oppover. Fastfrosset. Dette drømmebildet dukket stadig opp … Les videre

Fakta om Finland

Prosa retter søkelyset mot situasjonen for sakprosakritikk i Norden. I Prosa 1/2015 rapporterte Ulrika Kärnborg fra Sverige. I dette nummeret ser vi nærmere på tilstanden i Finland. Uten sakkyndig kritikk … Les videre