Dannelse under oppussing

Hvem snakket om dannelse for et par tiår siden? Ingen, bortsett fra en og annen konservativ overlevning. Nå skrives det side opp og side ned om dannelse – hvorfor det?

Sårbar skrift

To av vårens sakprosadebutanter har skrevet bøker om å ”møte veggen”. Jeg møtte dem sammen med psykolog Peder Kjøs, som har bidratt i den ene boken.

Alt blir klart og (u)betydelig

Med tellekantsystemet har forskningen blitt mer gjennomsiktig og synlig. Forskningsformidlingen står det derimot dårligere til med. Hva skal til for at tellekantene skal fungere bedre?

Tekst og teknologi – er lærebokens tid forbi?

Den gamle læreboken med bokbind på som moren din husker fra hun gikk på skolen, finnes knapt i norsk skole lenger. Internett, PC-tilgang og digitale læremidler tar stadig mer læreplass. Er den høyt aktede lærebokforfatteren kun et minne fra fordums tid?

Disseksjonsdoktor

Med sitt kultur- og medisinhistoriske sakprosaverk har poeten Espen Stueland (40) fått et nytt publikum. Takket være «Gjennom kjøttet» får han snart en doktorgrad i tillegg.