Tony Johansson

Tony Johansson (f. 1978) er doktorand i økonomisk historie ved Universitetet i Lund i Sverige. Han er i tillegg foredragsholder i økonomisk historie og har bidratt som økonomisk kommentator i ulike svenske aviser, deriblant Skånska Dagbladet og Västerbottens Folkblad.