Terje Rasmussen

Terje Rasmussen (f. 1957) er professor ved institutt for medier og kommunikasjon ved Universitetet i Oslo og professor II ved Statens Institutt for Forbruksforskning (SIFO). Han har utgitt flere bøker om medieteknologi og sosiologi, blant annet Kampen om Internett (PAX 2007) og Nettverksformelen (Unipub 2008).