Terje Rasmussen

Terje Rasmussen (f. 1957) er professor ved institutt for medier og kommunikasjon ved Universitetet i Oslo og professor II ved Statens Institutt for Forbruksforskning (SIFO). Han har utgitt flere bøker om medieteknologi og sosiologi, blant annet Kampen om Internett (PAX 2007) og Nettverksformelen (Unipub 2008).

Leksikon - nettet