Svein Østerud

Svein Østerud (f. 1936) er professor i medie- og IT-pedagogikk ved Universitetet i Oslo. I de senere årene har han studert den nye medie- og kommunikasjonsteknologien som sosialiseringsfaktor for barn og unge, og pekt på hvor prekær den er for deres identitetsutvikling.

Debatten som forstummet

Til tross for at Aage Borchgrevinks bok En norsk tragedie var tenkt som et bidrag til diskusjonen om 22. juli, markerte den i realiteten slutten på diskusjonen. Ved å fremsette en ensidig patologisk forklaring på terrorhandlingene har Borchgrevink skapt trangere vilkår for mer overgripende, tverrfaglige forklaringer.