Stian Bromark

Stian Bromark (f. 1972) har arbeidet som journalist, litteraturkritiker, oversetter og forlagsredaktør siden 1992. Bromark har skrevet fire sakprosabøker, tre sammen med Dag Herbjørnsrud og én sammen med Halvor Finess Tretvoll. Han jobber nå i Dagsavisens kulturavdeling.