Randi Rønning Balsvik

Randi Rønning Balsvik (f. 1939) er født og oppvokst i Vardø og er professor emerita i historie ved Universitetet i Tromsø. Hun har vært lærer og senere forskningsstipendiat i Etiopia og har utgitt en rekke bøker, blant andre "Afrika i eit historiografisk perspektiv" på Samlaget (2004) og "Det 20. århundrets historie – et globalt perspektiv" på Cappelen Damm (2010).