Randi Rønning Balsvik

Randi Rønning Balsvik (f. 1939) er født og oppvokst i Vardø og er
professor emerita i historie ved Universitetet i Tromsø. Hun har vært
lærer og senere forskningsstipendiat i Etiopia og har utgitt en rekke bøker, blant andre «Afrika i eit historiografisk perspektiv» på Samlaget (2004) og «Det 20. århundrets historie – et globalt perspektiv» på Cappelen Damm (2010).