Ragnhild Madsen

Ragnhild Madsen (f. 1975) er leder av IBBY Norge (International Board on Books for Young people), og arbeider som rådgiver innen barne- og ungdomslitteraturfeltet i Skedsmo bibliotek. Hun har blant annet forelest på IBBYs høstkurs, skrevet forfatterhefter for Biblioteksentralen og holdt lesestimuleringsforedrag for elever på alle trinn i og utenfor Skedsmo kommune.

For mye biografisk fakta

Få biografier som utgis for barn og ungdom i dag kan måle seg mot Gyldendals Eliteserie fra 1970-tallet. Jeg savner biografier som tør å ta i bruk mer skjønnlitterære virkemidler.