Per Bjørnar Grande

Per Bjørnar Grande er førstelektor i Religion og livssyn ved Høgskolen i Bergen. Spesialfeltet hans er religionsfilosofi. Grande har utgitt fem fagbøker.