Øystein Morten

Øystein Morten (f. 1973) er religionshistoriker fra Universitetet i Oslo og forfatter. Han har tidligere vært distriktskonservator i Vest-Telemark. Morten har tidligere gitt ut Stavkyrkja i Eidsborg. Ein biografi (Spartacus Forlag 2008) og Magnus den gode (Spartacus Forlag 2011).

Jakten på Olav den hellige

Snorre Sturlason har trollbundet sine lesere med historien om Olav den hellige i snart 800 år. Han var en djerv historiker og en god forteller. Men historieforskningen har kommet langt siden 1200-tallet og det boklesende publikum har forandret seg