Ole Martin Høystad

Ole Martin Høystad (f. 1974) er professor i tverrfaglige kulturstudier ved Høgskolen i Telemark - Bø. Han har bakgrunn i nordisk litteraturvitskap og filosofi, og har i en årrekke jobbet med tverrfaglige emner. Høystad ga ut Nye kulturstudier på Spartacus Forlag i 2008.

Hjertet – ei omsettingshistorie

Verken Spartacus forlag eller eg hadde førestelt oss at Hjertets kulturhistorie skulle nå utover Noregs landegrenser i særleg grad. For fleire forlag sa først nei til å gi ut boka, og den første omsettinga sat langt inne. Boka er nå seld til 19 land og blir i år omsett til kinesisk og amharisk.