Nina Aspen

Nina Aspen (f. 1965) er cand.philol med hovedfag i allmenn litteraturvitenskap fra Universitetet i Oslo. Hun er skjønnlitterær og faglitterær oversetter og frilans litteraturarbeider. Aspen har oversatt til sammen femti bøker fra engelsk, svensk og dansk. Siste oversettelse: "Skjebnesøstrene av Eleanor Brown" (Pantagruel forlag 2012.)

Jakten på danseren

Om det er vanskelig å oversette fra et så nært beslektet språk som svensk? Om en norsk oversetter kan bli lurt av alle de falske, svenske vennene som fins der ute? Om det er lettere å gå i baret når man oversetter fra svensk enn fra for eksempel engelsk? Ja og nei.