Morten Jødal

Morten Jødal (f. 1953) er biolog. Han har arbeidet med natur- og miljøfaglige emner i Norsk Forskningsråd, srkev rapporten som førte til opprettelsen av Senter for utvikling og miljø (SUM) ved UiO og har vært prosjektleder i WWF Verdens Naturfond. Han arbeider nå som skribent og oversetter, samt med sopp og guiding langs Akerselva i Oslo.

Står vi på kanten av klimastupet?

Før valget i høst var klimaendringer ett av de sentrale politiske spørsmålene. Politikere hevder å ville redde verden, gitt det underliggende premiss at endringene gir entydige katastrofale konsekvenser. Er imidlertid det naturvitenskapelige bildet så entydig? Kan det virkelig være slik at alt vil gå galt med en svak temperaturøkning?