Mette Haraldsen og Jostein Ryssevik

Jostein Ryssevik (f. 1956) har samfunnsvitenskapelig utdanning fra Universitetet i Bergen. Han har lang erfaring som lærebokforfatter og utvikler av digitale læringsressurser for samfunnsfagene. Han driver i dag et samfunnsfaglig utredningsselskap. Mette Haraldsen (f. 1960) underviser i fagene norsk, samfunnsfag, sosiologi og sosialantropologi ved Kvadraturen skolesenter i Kristiansand og har de siste femten årene utgitt flere læreverk for videregående skole. Hun har også deltatt i utviklingen av læreplaner og mottok i 2002 William Nygaards legat for det digitale læremidlet samfun.net.

Sviktende lærebokkritikk

Bør ikke omtaler av skolebøker bygge på den samme grundige lesning og akademiske redelighet som det er rimelig å forvente av fagbokomtaler i sin alminnelighet? Ikke ifølge høyrepolitiker og statsviter Erik Lundesgaard, som på et svært sviktende grunnlag feller sin dom over læreboken Fokus. Samfunnsfag i forrige utgave av Prosa.