Merete Røsvik

Statusoppgradering

Papirboka er ikkje lenger først og fremst ein kommunikasjonskanal, ho har blitt ein gåveartikkel og eit statussymbol. Ikkje minst for den som har namnet sitt på omslaget. Mann er manns … Les videre

Logikk og overmakt

Jon Hellesnes held Arne Garborgs argumenterande religionskritikk fram som ideal, og påviser kognitiv svikt hos Friedrich Nietzsche. Men også hans eigen tekst viser kor forførande Nietzsches tankegods er. Jon Hellesnes … Les videre

Norske overgrep

Skammens historie er eit lettlese oversiktsverk som kan skape sunn skepsis til autoritetane. Sigmund Aas og Thomas Vestgården Skammens historie. Den norske stats mørke sider 1814–2014 Cappelen Damm, 2014   … Les videre