Markus Lindholm

Markus Lindholm (f. 1956) har ph.d.-graden i biologi fra Universitetet i Oslo og er forsker ved Norsk institutt for vannforskning (NIVA). Han har publisert en rekke artikler om naturvitenskapelige emner i vitenskapelige og populærvitenskapelige tidsskrifter. I 2012 kom han med boken "Evolusjon. Naturens kulturhistorie"

Elefantrifle og maurkverk

Spartacus’ artikkelsamling om dyrs rettigheter er båret frem av berettiget harme over misbruket av våre medskapninger. Men for mange av tekstene rygger inn i problemer som rokker ved selve menneskeverdet, uten å finne veien ut igjen.