Lena Amalie Hamnes

Lena Amalie Hamnes (f. 1970) er frilansskribent, bosatt i Svolvær. Hun har utgitt debattboken "Naken uten fisk" på Aschehoug i 2006. Hamnes har jobbet med pedagogikk, miljøterapi og coaching i offentlig sektor og er i dag selvstendig næringsdrivende i tillegg til å jobbe for Bufetat. Hun har vært styreleder og hatt styreverv i ulike aksjeselskap siden 1993.

Rapport fra Styreriket

Kvinnerevolusjon og finansskandaler har endret moderne styrearbeid. Ansvar, ledelse og formelle krav krydres med en spennende blanding av følelser, engasjement, sterke personligheter, maktkamp og drama. Gjenspeiles dette i dagens styrelitteratur? Bli med Prosa inn i norske styrerom.