Lars Christie

Lars Christie (f. 1977) jobber i Utenriksdepartementet. I 2009 tjenestegjorde han en periode ved ambassaden i Islamabad som politisk ambassadesekretær.

Perspektiver på Pakistan

Verdens stabilitet påvirkes i urovekkende grad av utviklingen i de pakistanske grenseområdene. De fleste av oss vet lite om dette landet, og nyhetene derfra formidles ofte usammenhengende og kontekstløst.