Knut Johansen

Knut Johansen (f. 1944) er oversetter fra dansk, engelsk, svensk og tysk. Johansen har i en årrekke oversatt Kierkegaards tekster til norsk.

Søren Kierkegaard: "Enten - Eller". Første del. Oversatt av Knut Johansen. Oktober 2013