Jon Rognlien

Jon Rognlien (f. 1960) er hjelpemontør sterkstrøm og litteraturforsker. For tiden er han engasjert i et kulturrådsfinansiert prosjekt om kritikk av oversettelser. I tillegg er han oversetter av film og bøker, kritiker i Dagbladet og NFF-tillitsvalgt. Rognlien utga i 2009 "Den store ml-boka".

Oversettelsens tidsalder

Oversettelsesvitenskapen overskrider de påståtte grensene mellom naturvitenskap og hermeneutikk og viser hvordan ulike metoder og forgreninger av kunnskapens trær kan befrukte hverandre. Og hele tiden ligger metaforene på lur – … Les videre

Et hav av hvitt støv

Engasjerende, men også lettere kaotisk skildring av kokainhandelens enorme innflytelse.   Roberto Saviano ZeroZeroZero. Hvordan kokainet styrer verden Oversatt av Pål H. Aasen Aschehoug, 2014   Etter verdenssuksessen med Gomorra … Les videre

Fyrstens mange stemmer

Hva finner vi når vi sammenlikner flere varianter av den boka som kanskje er oversatt flest ganger til norsk? De samme tabbene? De samme krumspringene? Den samme stemmen?

Fisk i øret?

Alle mener ting om oversettelse, gjerne uten å ane hva som faktisk foregår når noe blir oversatt. For eksempel er det helt vanlig å høre at en oversettelse aldri kan … Les videre

Hva kan man si?

Det gis ut altfor mange mangelfullt oversatte sakprosabøker. Svikter kvalitetskontrollen i flere ledd? Bør kritikere begynne å bedømme oversettelsene i seg selv?