Johannes Due Enstad

Johannes Due Enstad (f. 1983) er utdannet historiker ved Universitetet i Oslo (UiO) med fordypning i russisk. Han er for tiden doktorgradsstipendiat i historie ved UiO med et prosjekt om Leningrad-provinsen under tysk okkupasjon 1941-44, med vekt på lokalbefolkningens erfaringer.

Historiens etterdønninger

Sytti år etter jødedeportasjonene fra Norge må vi konstatere at ”jøde” er blitt et vanlig skjellsord i mange norske skolegårder. Hva betyr dette for vårt forhold til fortiden og til dagens jødiske minoritet i Norge? To bøker og en rapport gir svar.