Jens Erik Paulsen

Å være online har blitt en mental tilstand – hvem er vi når vi ikke er tilgjengelige? (Foto: Patrik Giardino / CORBIS)