Iver Ørstavik

Iver Ørstavik (f. 1965) har hovedfag i filosofi om Immanuel Kant fra 1993, og har siden arbeidet med kommunikasjonsteori, etikk, politisk filosofi og rettsfilosofi. Han underviser til Ex. phil. ved Universitetet i Bergen, og har publisert vitenskapelige tekster om Jürgen Habermas og Niklas Luhmann. Han arbeider også med blant annet kasteløses rettigheter i India, og migranters rettigheter i Mexico, som seniorkonsulent i Raftostiftelsen.

Hva kommer ut av det svarte hullet?

Etter 22/7 har den norske offentligheten flommet over av artikler og bøker som på en eller annen måte behandler eller knyttes til de overveldende begivenhetene som fant sted denne dagen. Jeg har lest noen av dem.

Ekstreme tilstander

Jeg har møtt noen av dem som ikke helt kan eller vil akseptere de rammene som er trukket rundt det norske politiske fellesskapet, det såkalt ekstreme islamkritiske høyre. På hvilken måte er de ekstreme og hvordan skal vi forholde oss til dem?