Iris Alice Vigerust Furu

Iris Alice Vigerust Furu (f. 1985) har en mastergrad i retorikk og språklig kommunikasjon. Hun er opptatt av språket i offentlig forvaltning, og er også frilans tekstkonsulent for NAVs klarspråksprosjekt.