Hilde Lyng

Hilde Lyng (f. 1970) er cand.philol med hovedfag i translatologi fra Universitetet i Oslo. Hun er skjønn- og faglitterær oversetter og har ledet Flerstemt: litterært oversetterkurs. Lyng oversetter fra engelsk og svensk. Siste oversettelse: «Bittelitt vidunderlig» (Kagge Forlag 2012.)