Gaute Losnegård

Gaute Losnegård (f.1969) er historiker og faglitterær forfatter

Norge sett fra havet

Eit storverk om Norges kyst- og fiskerihistorie er eit viktig tilskott til både den økonomiske og mentalitetshistoriske forståinga av landet vårt. Nils Kolle (hovedred.) Norges fiskeri- og kysthistorie, bind 1–5 … Les videre