Frida Sebina Skatvik

Frida Sebina Skatvik (f. 1983) er utdannet idéhistoriker ved Universitetet i Oslo. Masteroppgaven fra 2009 er en idéhistorisk beskrivelse av politiske og litterære strømninger i Norge på 1890-tallet. Hun jobber nå som skribent for faglitterære fora og er i tillegg frilansjournalist.

Professorale reiser i tid

Store spørsmål reises i to nylig utgitte bøker om begrepet tid. «Finnes det en tid i verden, eller er det noe vi mennesker har konstruert oss?» spør sosiologen. «Hva er tid?» spør filosofen. Svarene blir, ikke overraskende, ganske ulike.