Even Smith Wergeland

Even Smith Wergeland (f. 1981) er arkitekturhistoriker og til daglig ansatt som planansvarlig antikvar ved Byantikvaren i Oslo. Han har en doktorgrad fra Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo.