Erik Lundesgaard

Erik Lundesgaard (f. 1980) er statsviter med fordypning i konstitusjonelle reformer i Norge. Han har jobbet som forlegger, med reklame, pr og kommunikasjon, og er tilknyttet tidsskriftet Stat og Styring. Han har også politisk erfaring som varamedlem (H) av finanskomiteen i Oslo bystyre.

Fokus - Aschehoug

Politikk for begynnere

Hvordan behandles politikk i lærebøker for videregående utdanning? Statsviter Erik Lundesgaard har lest de to mest brukte pensumbøkene for videregående trinn én og finner store mangler.

"Riksforsamlingen på Eidsvoll" av Oscar Arnold Wergeland, 1885, Stortingssalen i Oslo.