Erik Lundesgaard

Erik Lundesgaard (f. 1980) er statsviter med fordypning i konstitusjonelle reformer i Norge. Han har jobbet som forlegger, med reklame, pr og kommunikasjon, og er tilknyttet tidsskriftet Stat og Styring. Han har også politisk erfaring som varamedlem (H) av finanskomiteen i Oslo bystyre.

Politikk for begynnere

Hvordan behandles politikk i lærebøker for videregående utdanning? Statsviter Erik Lundesgaard har lest de to mest brukte pensumbøkene for videregående trinn én og finner store mangler.