Emil Bernhardt

Emil Bernhardt (f.1979) er frilans skribent og musikkritiker i Morgenbladet.

Fanget i ord

Ny antologi gir imponerende oversikt over musikktenkningens historie. Men er språket musikkens fiende? Peder Chr. Kjerschow (red.) Musikken – fra grepethet til begrep. Musikkfilosofiske tekster fra Platon til Cage Vidarforlaget … Les videre