Emil Bernhardt

Emil Bernhardt (f.1979) er frilans skribent og musikkritiker i Morgenbladet.

Modernismen gjenfortalt

Norsk debatt om musikalsk modernisme er ofte kranglete og overflatisk. En ny antologi kan bidra med nyanser.   Erling E. Guldbrandsen og Julian Johnson (red.) Transformations of Musical Modernism Cambridge … Les videre

Fanget i ord

Ny antologi gir imponerende oversikt over musikktenkningens historie. Men er språket musikkens fiende? Peder Chr. Kjerschow (red.) Musikken – fra grepethet til begrep. Musikkfilosofiske tekster fra Platon til Cage Vidarforlaget … Les videre