Elisabeth Nordgren

(f. 1944) Leder for Finlands kritikerförbund, litteratur- og teaterkritiker.

Fakta om Finland

Prosa retter søkelyset mot situasjonen for sakprosakritikk i Norden. I Prosa 1/2015 rapporterte Ulrika Kärnborg fra Sverige. I dette nummeret ser vi nærmere på tilstanden i Finland. Uten sakkyndig kritikk … Les videre