Øyvind Bøhren

Øyvind Bøhren (f.1949) er professor i finansiell økonomi ved Handelshøyskolen BI. Han leder Senter for eierforskning og har utgitt fire fagbøker.