Audun Molde

Audun Molde (f. 1966) er førstelektor og faglig leder for populærmusikk ved NISS (Nordisk Institutt for Scene og Studio), og er også tilknyttet fagmiljøet for Kultur og ledelse på Handelshøyskolen BI. Han er forfatter av blant annet "Wow! Populærmusikkens historie".

Og Gud sa: “Let it rock!”

Norge er annerledeslandet på de fleste områder, også religion. Det er rart og morsomt når vi har en prest som statsminister, men bare Bård Tufte Johansen klarer å parodiere humanetikere.