Åsfrid Hegdal

I slet lune, Morgenblad?

Morgenbladets sakprosaanmeldelser er preget av en elitistisk undertekst av litterær retorikk og kulturell kapital, gjerne ispedd ironi.   Hvilken diskurs preger sakprosaanmeldelsene i Morgenbladet? Dette spørsmålet stilte jeg meg en … Les videre