Anne Viken

Anne Viken (f. 1979) er utdanna veterinær ved Norges Veterinærhøgskole og har master i statsvitenskap frå Universitetet i Oslo med bachelor i internasjonale studier. Viken har jobba som allmenpraktiserande veterinær i Sverige og som journalist, spaltist, skribent og bokmeldar i ulike aviser. Ho kjem med første bok til hausten.

Kunstgjødselprofetar og andre kjøtthuer

Forbrukar eller bonde, supermarknadsmakt eller raudgrøn regjering? Kven skal du skulde på for dårleg utval, kyllingar som frys i hel på veg til Norturas slaktehus, saltvatn i kyllingfileten eller at det kjem blåtungevirus til Skåne?