Anne Viken

Anne Viken (f. 1979) er utdanna veterinær ved Norges Veterinærhøgskole og har master i statsvitenskap frå Universitetet i Oslo med bachelor i internasjonale studier. Viken har jobba som allmenpraktiserande veterinær i Sverige og som journalist, spaltist, skribent og bokmeldar i ulike aviser. Ho kjem med første bok til hausten.

Pål sine høner - illustrasjon

Kunstgjødselprofetar og andre kjøtthuer

Forbrukar eller bonde, supermarknadsmakt eller raudgrøn regjering? Kven skal du skulde på for dårleg utval, kyllingar som frys i hel på veg til Norturas slaktehus, saltvatn i kyllingfileten eller at det kjem blåtungevirus til Skåne?

Ku 1