Anders Johansen

Anders Johansen (f. 1952) er professor i sakprosastudier ved Universitetet i Bergen. Aktuelle utgivelser: «Språkmeldingen som handlingsplan: Retorikk og resultater» (Språkrådets skriftserie nr. 2, 2012) og «Kunnskapens språk. Skrivearbeid som forskningsmetode»v(Spartacus 2012).

Virkelighetssjokk

Gjørv-kommisjonen har levert en rapport som er instruktiv, skarp og leseverdig – nesten tvers igjennom. Den insisterer på samsvar mellom ord og handling. Men til sist bidrar den til samme umyndiggjøring som den ellers forsøker å komme til livs.