Anders Bjartnes

(f.1964) Daglig leder i Norsk klimastiftelse. Tidligere journalist, blant annet som leder for DNs Etterbør-redaksjon.