Ajna Emilie Kruse og Anne Bitsch

Anne Bitsch (f. 1978) er samfunnsgeograf og har jobbet som rådgiver på kjønnsbasert vold i FN og ulike bistandsorganisasjoner. Hun arbeider nå med en doktorgradsavhandling om voldtekt. Anja Emilie Kruse (f. 1983) er snart ferdigutdannet kriminolog og har jobbet med kjønn, seksualitet og overgrep som forskningsassistent og i sosialt arbeid med ungdom og andre utsatte grupper.