Sissel Bjerkeset ved Polinor Fagpresse tar seg av annonsesal for Prosa. Sjå spesifikasjonar, prisar, leveringsfristar og kontaktinformasjon i PDF:

Medieplan for Prosa 2019