Opplysninger til annonsørene i Prosa:

Spesifikasjoner for Prosa:

Priser per 1.1.2016 eks. mva. NB! Alle annonser er i 4 farger CMYK
Helside: 8000 eks. moms
Halvside: 4000 eks. moms

For mer informasjon om annonsering i Prosa, kontakt redaktør Sindre Hovdenakk på e-post: sindho@online.no eller telefon: 91610297

Annonser leveres via e-post til redaktøren.

Utgivelsesplan 2016
Tidsfrister annonser:
Prosa nr. 2/16: 11. april
Prosa nr. 3/16: 16. mai.
Prosa nr. 4/16: 29. august.
Prosa nr. 5/16: 3. oktober.
Prosa nr. 6/16: 21. november.