Opplysninger til annonsørene i Prosa:

Spesifikasjoner for Prosa

Alle annonser er i 4 farger CMYK

Format:

Helside 200 x 240 mm

Halvside 180 x 105 mm

Priser:

Helside: 6000
Halvside: 3000

For mer informasjon om annonsering i Prosa, kontakt redaktør Merete Røsvik på epost merete.rosvik@gmail.com

Annonser leveres via e-post til redaktøren.