Opplysninger til annonsørene i Prosa:

Spesifikasjoner for Prosa

Alle annonser er i 4 farger CMYK

Format:

Helside 200 x 240 mm

Halvside 180 x 105 mm

Priser:

Helside: 6000
Halvside: 3000

For mer informasjon om annonsering i Prosa, kontakt redaktør Sindre Hovdenakk på e-post: sindho@online.no eller telefon: 91610297

Annonser leveres via e-post til redaktøren.

Utgivelsesplan 2018
Tidsfrister annonser:

Prosa nr. 1/18: 22. januar
Prosa nr. 2/18: 19. mars
Prosa nr. 3/18: 22. mai
Prosa nr. 4/18: 20. august
Prosa nr. 5/18: 24. september
Prosa nr. 6/18: 12. november