Spesifikasjoner: Alle annonser er i 4 farger CMYK

Format:
Helside 200 x 240 mm
Halvside 180 x 105 mm

Priser:
Helside: 6000
Halvside: 3000

Materiellfrister 2019:
Prosa nr. 2/2019: 25. mars
Prosa nr. 3/2019: 23. mai
Prosa nr. 4/2019: 19. august
Prosa nr. 5/2019: 25. september
Prosa nr. 6/2019: 7.  november

For mer informasjon om annonsering i Prosa, kontakt redaksjonen. Epost: redaksjon@prosa.no

Annonser til trykk leveres til samme epostadresse.