Prosa er Norges største litteraturtidsskrift og utkommer i 2017 med sin 23. årgang. Prosa utgis med 6 nummer årlig, 3 nummer i vårsemesteret og 3 nummer i høstsemesteret. Opplaget er 6200 eksemplarer.

Prosa er et uavhengig, allmennkulturelt tidsskrift som redigeres i henhold til Redaktørplakaten. Utgiver er Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening (NFF), og et abonnement på Prosa er inkludert i medlemsavgiften. Prosas abonnenter utover NFFs medlemmer, er bibliotek, studenter, mediefolk og andre litteraturinteresserte. Prosa selges også i løssalg gjennom Narvesen og hos enkeltebokhandlere. Tidsskriftet er utgitt med støtte fra Norsk kulturråd.

Prosa er medlem av Norsk Tidsskriftforening.
Sindre Hovdenakk
Redaktør
e-post: sindho@online.no
telefon: 91610297

Prosas redaksjonsråd:

  • Christopher Hals Gylseth
  • Andrew P. Kroglund
  • Cathrine Krøger
  • Bente Riise