Prosa er Norges største litteraturtidsskrift og utkommer i 2019 med sin 25. årgang. Prosa utgis med seks nummer årlig, tre nummer i vårsemesteret og tre nummer i høstsemesteret. Opplaget er 6200 eksemplarer.

Prosa er et uavhengig, allmennkulturelt tidsskrift som redigeres i henhold til Redaktørplakaten. Utgiver er Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening (NFFO), og et abonnement på Prosa er inkludert i medlemsavgiften. Prosas abonnenter utover NFFOs medlemmer, er bibliotek, studenter, mediefolk og andre litteraturinteresserte. Prosa selges også i løssalg gjennom Narvesen og hos enkelte bokhandlere.

Prosa er medlem av Norsk Tidsskriftforening.

Merete Røsvik
redaktør

Redaksjonsråd:

Hege Ulstein
Alexander Leborg
Toril Opsahl
Eivind Torgersen