Omslag - Hinsides lystprisnippet

Ekstreme tilstander

Jeg har møtt noen av dem som ikke helt kan eller vil akseptere de rammene som er trukket rundt det norske politiske fellesskapet, det såkalt ekstreme islamkritiske høyre. På hvilken måte er de ekstreme og hvordan skal vi forholde oss til dem?

Ekstreme tilstander - nettet
Forlagssjef i Samlaget, Tom Skovdahl (t.v.), og professor i pedagogikk, Yngve Nordkvelle, lurer begge på hvor lærerne blir av i debatten rundt bruk av analoge og digitale læremidler i skolen. (Foto: Tomas Moss / icu.no)
Nordlys - nettet
De store, etablerte forlagene har lite samfunnsaktuell sakprosa å tilby elever på skolebiblioteket. Små forlag tar mye av dette ansvaret. (Foto: Jakob Boserup / Scanpix Denmark)

Et uintendert selvmord

Et såpass trivielt tema som hvordan et pensum på et studieemne skal etableres, viser seg å berøre mange spørsmål som både er politisk og økonomisk viktige.

Studentene tenker neppe så nøye gjennom hvor mange valg og kompromisser et institutt gjør når de setter opp et kurspensum. (Foto: Stein J. Bjørge / Aftenposten)

Rapport fra Styreriket

Kvinnerevolusjon og finansskandaler har endret moderne styrearbeid. Ansvar, ledelse og formelle krav krydres med en spennende blanding av følelser, engasjement, sterke personligheter, maktkamp og drama. Gjenspeiles dette i dagens styrelitteratur? Bli med Prosa inn i norske styrerom.

Enron-skandalen  - nettet
"Trollkvinne i nord i historiske kilder og skjønnlitteratur" er en av Liv Helene Willumsens bøker. Boken ble utgitt  av Høgskolen i Tromsø i 1994
Ved Alafoss på Island fant Mette Karlsvik det gamle studioet til bandet Sigur Rós – i en nedlagt svømmehall. Bildet er fra halvferdig boombebyggelse i nærheten. (Foto: Mette Karlsvik).

Disseksjonsdoktor

Med sitt kultur- og medisinhistoriske sakprosaverk har poeten Espen Stueland (40) fått et nytt publikum. Takket være «Gjennom kjøttet» får han snart en doktorgrad i tillegg.

Espen Stuelands forfatterskap inneholder en roman og flere diktsamlinger på den ene siden, og sakprosa i streng forstand på den andre. Men det består også av flere essaybøker og en prosasamling som befinner seg i det for tiden mye diskuterte rommet mellom de strenge kategoriene. (Foto: Tomas Moss / icu.no)